Průvodce Polsko


Základní a praktické informace Polsko

Polsko je stát ve střední Evropě, a je proslulý svým blízkým vztahem ke katolictví. Polsko hraničí na ztápadě s Německem, na jihu s Českem a Slovenskem, na východě s Běloruskem a Ukrajinou...
.více…