Víza


Vízum do Afghánistánu

Cestovním dokladem je platný pas. Vízum je vyžadováno od držitelů všech druhů pasů. Platnost pasu by měla být nejméně 6 měsíců po předpokládaném vstupu do Afghánistánu. Víza jsou vydávána na dobu...
.více…

Vízum do Albánie

Maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR je 90 dní. V případě pobytu nad 90 dnů musí český občan podat žádost o dlouhodobé vízum na úřadovně cizinecké policie, a to minimálně...
.více…

Vízum do Alžíru

Při cestě do Alžírska potřebují občané ČR vízum. Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po plánovaném odjezdu do Alžírska. Konzulární poplatky : vstupní vízum krátkodobé 1 -15...
.více…

Vízum do Andorry

Pro občany ČR platí bezvízový styk pro turistický pobyt do 90 dnů od prvního vstupu na území Andorry. Při pobytu nad 90 dní si musíte na místních úřadech zažádat o rezidenci. Andorsské orgány...
.více…

Vízum do Angoly

Pro vycestování do Angoly potřebujete cestovní pas, platný ještě 6 měsíců od data vašeho plánovaného odjezdu z Angoly (se dvěma volnými stránkami), vízum, kdy doba vyřízení je od 2 týdnů do 7...
.více…

Vízum do Antigui a Barbudy

Pro občany ČR platí bezvízový styk pro pobyt do 30 dnů od prvního vstupu na území země. Podle platných předpisů jsou občané ČR při cestě do země vyjmuti z vízové povinnosti, za splnění těchto...
.více…

Vízum do Argentiny

Pro vstup do Argentiny nepotřebují občané ČR vízum. Bezvízový styk platí pro pobyty do 90ti dní. Při příjezdu do Argentiny vyplňuje cestující registrační lístek - POZOR - tento lístek pečlivě...
.více…

Vízum do Arménie

Občané ČR, stejně jako občané ostatních členských zemí EU, mohou vstoupit na území Arménie a pobývat tam 180 dní během období jednoho roku bez víz. Po příletu do Arménie je nutné přihlasit se...
.více…

Vízum do Austrálie

Pro občany České republiky je povinnost při vycestování do této země mít vízum. Odsouhlasená víza jsou použitelná  1 rok, na neomezený počet vstupů, do 3 měsíců pobytu v Austrálii. Australské...
.více…

Vízum do Ázerbájdžánu

Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Ázerbájdžánu. Víza pro pobyt v Ázerbájdžánu lze získat na konzulárním úseku Velvyslanectví Ázerbájdžánu v Praze. O vízum může...
.více…

Vízum na Bahamy

Pro vstup na Bahamy nepotřebují občané ČR vízum. Bezvízový styk platí pro pobyty do 90ti dní. Adresa velvyslanectví: Vysoká komise Bahamského společenství High Commission of the Commonwealth of the...
.více…

Vízum do Bahrajnu

Pro vstup do země se vyžaduje platný cestovní pas a příslušné vízum. O vízum lze požádat na kterémkoliv velvyslanectví Bahrajnu. K žádosti o vízum se přikládá: pozvání ověřené bahrajnských...
.více…

Vízum do Bangladéše

Pro občany ČR je nutné mít platný cestovní pas s dobou platnosti přesahující délku plánovaného pobytu v zemi. Mezi oběma zeměmi existuje vízová povinnost, vízové poplatky jsou na základě vzájemnosti,...
.více…

Vízum do Belgie

Občané ČR mohou pobývat na území Belgie bez omezení. K cestě stačí cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný od druhé poloviny roku 2000. Při pobytu delším než tři měsíce je třeba na místním...
.více…

Vízum do Belize

Občané České republiky mohou vstoupit na území Belize bez víza, pokud pobyt nepřesáhne 30 dní. O prodloužení pobytu nad 30 dnů můžete požádat příslušné imigrační úřady přímo v Belize. Pozor!...
.více…